Literature

I) Compulsory literature:

Karamehmedović Muhamed i dr., Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1966.

Nezirović Muhamed i dr., Sefarad 92 (zbornik radova), Sarajevo 1995.

Pinto Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987.

II)  Additional literature:

Adeli M. Lisa, Resistance to the persecution of ethnic minorities in Croatia and Bosnia during World War II, Edwin Mellen Press, Lewiston, New York 2009.

​Agačević Rusmir, Snovopriče o Sefardima i Aškenazima travničkim, Zagreb, 2013.

Alagić Nedžmudin, Jevreji u Derventi, Derventa 1996.

Albahari Luna, “Rođena sam u Kladnju“, Jevrejski pregled, Sarajevo 1982.

Antonić Zdravko i dr., 1941. godina u istoriji naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1973.

Benz Wolfgang, Dimension des Völkermords – die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Munchen 1996.

Besarović-Džinić Vojka,“Sarajevsko pjevačko društvo ‘Lira’“, Historijska traganja, br. 2, Sarajevo 2008, str. 93-117.

Boston Sulejman, Cipek Tihomir i Milosavljević Olivera, Kultura sjećanja: 1941. – povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, Zagreb 2008.

Brooks Geraldine, Ljudi knjige, Sarajevo 2009.

Danon I. Cadik Braco, Sasečeno stablo Danonovih, Beograd 2000.

Danon Jakov, Stošić Verica, Memoari na holokaust Jevreja Bosanske krajine, Banja Luka 2010.

Danon Jakov, Stošić M. Verica, Hronika Jevrejske opštine Banja Luka, Banja Luka 2007.

Dedijer Vladimir, Vatikan i Jasenovac- dokumenti, Beograd 1987.

Dragić Željko, Das Verhältnis der serbisch-orthodoxen Kirche zum Judentum im 20. Jahrhundert (doktorska disertacija), Wien 2012.

Efendić Nirha,Pogled na sefardsku romansu u Bosni i Hercegovini“ , Narodna umjetnost-hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol. 47, No.2, Zagreb 2010.

Finci Moni, “Jevreji Bosne i Hercegovine“ u: Vjerske zajednice i politička zbivanja u Bosni Hercegovini od austro-ugarske okupacije 1878. do 1945. godine, Sarajevo 1978.

Friedman S. Jonathan, The Routledge History of the Holocaust, London 2012.

Gaon Aleksandar (urednik), Mi smo preživeli – Jevreji o holokaustu, tom I-V, Beograd 2009.

Gotovac Vedrana, Sinagoge u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1987.

Greble Emily, Sarajevo 1941-1945: Muslims, Christians and Jews in Hitler’s Europe, New York 2011.

Guden Živko, Perači crnih košulja, Zagreb 2011.

Hamzić Omer, “Progoni i stradanja Jevreja u Gračanici tokom Drugog svjetskog rata“, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 2, Tuzla 2009.

Hujdur Amira, Biletić Sandra, Pisma Hajimu Altarcu iz koncentracijskih logora, Sarajevo 2010.

Hadžibegović Iljas, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Sarajevo 2004.

Imamović Enver i dr., Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo 1998.

Imamović Enver, O Sarajevskoj hagadi, Sarajevo 2009.

Ivanković Mladenka, Jevreji u Jugoslaviji (1944.-1952.), Beograd 2009.

Goldstein Ivo i dr., Antisemitizam, holokaust, antifašizam (zbornik radova), Zagreb 1996.

Jelić-Butić Fikreta, Ustaše i Nezavisna država Hrvatska 1941-1945, Zagreb 1977.

Kereny Emil, Jewish Citizens of socialist Yugoslavia: politics of Jewish identity in a socialist state, University of Michigan 2008.

Konforti Jozef, Travnički Jevreji, Sarajevo 1976.

Korb Alexander, Im Schatten des Weltkrieges. Massengewalt der Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien 1941-45, Hamburg 2013.

Kostić M. Laza, Verski odnosi Bosne i Hercegovine, Minhen 1965.

Kožemjakin Boris, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, Sarajevo (sine anno)

Kreso Muhamed, Nacističko „konačno rješenje“ jevrejskog pitanja u okupiranim zemljama Zapadnog Balkana od 1941. do 1945. godine, Sarajevo 2007.

Kruševac Todor, Bosanskohercegovački listovi u XIX veku, Sarajevo 1978.

Kamberović Husnija, Mehmed Spaho (1883-1939). Politička biografija, Sarajevo 2009.

Lebl Ženi, Do “ konačnog rješenja“ – Jevreji u Beogradu 1521.-1942., Beograd 2001.

Levy Moritz, Sefardi u Bosni, Sarajevo 1996.

Malcolm Noel, Povijest Bosne – kratki pregled, Sarajevo 1995.

Matković Hrvoje, Povijest Jugoslavije, Zagreb 1998.

Matković Hrvoje, Povijest Nezavisne države Hrvatske, Zagreb 2002.

Miletić Antun, Koncentracijski logor Jasenovac, Beograd 1986.

Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske okupacije (1878.-1918.), Sarajevo 1972.

Mujbegović Vera, Tuzla moje mladosti, Beograd 2008.

Muratović Rasim, Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima, Sarajevo 2007.

Nećak Aleksandar i drugi, Znameniti Jevreji Srbije, Beograd 2011.

Nezirović Muhamed, Jevrejsko-španjolska književnost u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1992.

Nissim Gabriele, Tribunal o dobrim ljudima u vremenu zla: priča o Moši Bejskom koji je stvorio Park pravednika, Sarajevo 2007.

Osti Josip, Jevreji u Sarajevu i Bosni, Ljubljana 1993.

Papo Bohoreta Laura, Sefardska žena u Bosni (rukopis iz 1931. god.), Sarajevo 2005.

Papo Eliezer, Sarajevska megila, Beograd 2001.

Papo Eliezer,“Priče iz života sarajevskih Sefarda“, Behar – časopis za kulturna i društvena pitanja, br. 89, Zagreb 2013.

Popović Nebojša, Jevreji u Srbiji 1918.-1941., Beograd 1997.

Radonić Ljiljana,“Univerzalizacija holokausta na primjeru hrvatske politike prošlosti i spomen-područja Jasenovac“, Suvremene teme, god. 3, br. 1, Zagreb 2010, str. 53-62.

Redžić Enver, Historijski pogledi na vjerske i nacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1993.

Redžić Enver, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo 1998.

Romano Jaša, Jevreji Jugoslavije 1941.-1945. Žrtve genocida i učesnici Narodnooslobodilačkog rata, Beograd 1980.

Sarić Samija, Jevrejska kulturna i druga društva u Bosni i Hercegovini 1885-1945 (regesta), Sarajevo 1995.

Schwartz Stephen, Sarajevska ruža – bilješke o Jevrejima na Balkanu , Sarajevo 2006.

Sindik Dušan (urednik), Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd 1972.

Švob Melita, Židovi u Hrvatskoj, tom I i II, Zagreb 2004.

Tadić Jorjo, Jevreji u Dubrovniku do druge polovine XVII stoljeća, Sarajevo 1937.

Tauber Eli, Kad su komšije bili ljudi, Sarajevo 2008.

Tauber Eli, Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini 1900-2011, Sarajevo 2011.

Tauber Eli,“Jevreji kao nerazdvojni dio razvoja privrede i kulture u Bosni i Hercegovini“, Diskursi, br. 1, Sarajevo 2011, str. 233-249.

Tauber Eli, Kako se sprovodio holokaust u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2012. (doktorska disertacija).

Tauber Eli, Gašić Milena, Jevrejska prezimena u arhivskim dokumentima Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013.

Trifković Dragiša, Tuzlanski vremeplov, I-V, Tuzla 1997.

Vidaković-Petrov Krinka, Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu, Sarajevo 1990.

Vojnoistorijski institut, Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svjetskom ratu – zbornik dokumenata, tom 1, knjiga 1: Zločini Nezavisne Države Hrvatske, Beograd 1993.