Holokaust u obrazovnom sistemu BiH

I: Workshop sa ekspertom Dr. Falk Pingel (Erinnern.at) i profesorima historije iz MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj i SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica

 

 

 

 
Radni materijal sa sastanka u Kladnju (pdf)

 

 

 

II: Predavanje o holokaustu i lokalnoj jevrejskoj historiji – rad sa učenicima u MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj i SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica