O projektu

Naziv projekta:

„Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“

 

Finansijeri projekta:

Europska unija, program „Europa za građane“

Ministarstvo za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije

 

Trajanje projekta:

02.12.2013. – 31.03.2015. godine

 

Voditeljica projekta:

dr. Heidemarie UHL

 

Naučni saradnici na projektu:

DI Mag. Anisa HASANHODŽIĆ 

Rifet RUSTEMOVIĆ, prof.hist.